Akú zmluvu s Vami uzatvorím?

Ako živnostníci uzatvárate priamo s nemeckou firmou zmluvu o dielo, s ktorou pôjdete na Sociálnu poisťovňu a požiadate o potvrdenie A1. Potvrdenú žiadosť a neskôr aj dokument PD A1, ktorý dostanete, nám prepošlete mailom.

S nami uzatvoríte zmluvu o postúpení a obstarávaní, v ktorej sa my zaväzujeme vyhľadávať pre vás stavebné zákazky a vy nám postúpite svoje pohľadávky.

Zmluvy sú na vyžiadanie k nahliadnutiu ešte pred podpisom.

Aktuality