Čo znamená pojem ADZ?

Agentúra dočasného zamestnávania. Zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením. Počas dočasného pridelenia zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi má prepožičaný zamestnanec rovnaké práva a povinnosti ako kmeňoví zamestnanci.

Aktuality