Kam sú odvádzané odvody a dane?

Odvody z Vašej hrubej mzdy i daň z príjmu budú odvádzané do Nemecka. Pre tento účel Vás poistíme aj v zdravotnej poisťovni v Nemecku, odkiaľ dostanete aj kartičku poistenca. Pokiaľ budete zdravotne poistený v Nemecku a stanete sa práceneschopným, je potrebné odovzdať nám doklad od lekára v Nemecku.

Aktuality