Mám nárok na nejakú zálohu?

Každý zamestnanec má nárok na zálohu v dohodnutej výške za každý odpracovaný týždeň. Pre rok 2018 bola stanovená záloha vo výške 100,00 € za odpracovaný týždeň.

Aktuality