Mám nárok na nejakú zálohu?

Každý zamestnanec má nárok na zálohu v dohodnutej výške za každý odpracovaný týždeň. Zálohu je možné poskytnúť novým zamestnancom, každému max. 2-krát , vždy po zaslaní podpísaných odpracovaných hodín. Pre rok 2023 bola stanovená záloha vo výške 150,00 € za odpracovaný týždeň.

Aktuality