Novinky

Dôležité!

 

Žiaľ, došlo k zneužitiu informácii a neznáma spoločnosť sa vydáva za našu spoločnosť a rozosiela mailom upomienku v anglickom jazyku k uhradeniu faktúr. Naša spoločnosť týmto spôsobom nerozosiela upomienky. Pokiaľ dostanete takýto mail, považujte ho za bezpredmetný a určite nikomu žiadnu sumu neuhrádzajte.

Aktuality