Časté otázky

Čo znamená pojem ADZ?

Agentúra dočasného zamestnávania. Zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením. Počas dočasného pridelenia zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi má prepožičaný zamestnanec rovnaké práva a povinnosti ako kmeňoví zamestnanci.

Pracovná zmluva a podmienky

Pracovnú zmluvu uzatvárate so spoločnosťou TRIPART, s. r. o. (slovenská pracovná zmluva). Súčasťou pracovnej zmluvy je tiež "Zmluva o dočasnom prepožičaní zamestnanca", ktorá zahŕňa všetky dohodnuté podmienky (mzdu, užívateľského zamestnávateľa, dátum nástupu...). Následne od nás dostanete objednávku prác s konkrétnou adresou stavby a kontaktnými údajmi na majstra, adresou ubytovania a kontaktom na ubytujúceho.

Kedy a akou formou je vyplácaná mzda?

Mzda je podľa pracovnej zmluvy splatná do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

Kam sú odvádzané odvody a dane?

Odvody z Vašej hrubej mzdy i daň z príjmu budú odvádzané do Nemecka. Pre tento účel Vás poistíme aj v zdravotnej poisťovni v Nemecku, odkiaľ dostanete aj kartičku poistenca. Pokiaľ budete zdravotne poistený v Nemecku a stanete sa práceneschopným, je potrebné odovzdať nám doklad od lekára v Nemecku.

Mám nárok na nejakú zálohu?

Každý zamestnanec má nárok na zálohu v dohodnutej výške za každý odpracovaný týždeň. Zálohu je možné poskytnúť novým zamestnancom, každému max. 2-krát , vždy po zaslaní podpísaných odpracovaných hodín. Pre rok 2023 bola stanovená záloha vo výške 150,00 € za odpracovaný týždeň.

Kto má nárok na rodinné prídavky v Nemecku?

Každý platca dane v Nemecku má nárok na poberanie rodinných prídavkov, a to i v tom prípade, ak sú rodinné prídavky vyplácané už na Slovensku, či v Čechách. Potrebujete pomôcť s vybavovaním prídavkov na deti? Vieme Vám odporučiť spoločnosť, ktorá sa takýmto záležitostiam venuje. 

Kto má nárok na vyplácanie dôchodku z Nemecka?

V Nemecku musíte mať odpracovaných aspoň 5 rokov, aby ste mali nárok na dôchodok.

Čo je to SOKA-BAU?

Je to dovolenková pokladňa v Nemecku pre hlavnú stavebnú činnosť. Nárok na dovolenku v stavebníctve je regulovaný inak ako v iných odvetviach. Aby nedochádzalo k nevýhodám voči zamestnancom iných odvetví, vznikla dovolenková pokladňa. SOKA BAU vedie pre každého zamestnanca v stavebníctve zamestnanecké konto, kde sa sporia nároky na dovolenku. Odvody za zamestnanca do SOKA BAU platí zamestnávateľ. Za každých 12 odpracovaných dní vzniká zamestnancovi nárok na 1 deň dovolenky.

Kedy môžem požiadať SOKA-BAU o preplatenie dovolenky?

V prípade, ak zamestnanec ukončí svoje vyslanie v Nemecku a v priebehu nasledujúcich  3 mesiacov nebude znovu vyslaný na výkon stavebných prác do Nemecka, môže SOKA-BAU požiadať o preplatenie nespotrebovanej dovolenky. Aktuálnu žiadosť o preplatenie dovolenky nájdete na stránke SOKA-BAU https://www.soka-bau.de/europa/cz/pomoc-sluzby/publikace-ke-stazeni/

Pokiaľ sa zamestnanec zamestná v priebehu 3 mesiacov opäť v stavebníctve, SOKA-BAU žiadosť o preplatenie nespotrebovanej dovolenky neschváli, pretože sa zamestnancovi presúvajú dovolenkové dni do ďalšieho roka. Pokiaľ si ich ani v tomto roku nevyčerpá, môže požiadať SOKA BAU o odškodnenie za prepadnutú dovolenku. 

Príklad:

Nespotrebovaná dovolenka z roku 2017 prepadne k 31.12.2018. SOKA-BAU však  zamestnancom vyplatí odškodnenie za prepadnutú dovolenku na základe žiadosti v termíne  01.01.2019-31.12.2019. 

Aktuality