Kedy môžem požiadať SOKA-BAU o preplatenie dovolenky?

V prípade, ak zamestnanec ukončí svoje vyslanie v Nemecku a v priebehu nasledujúcich  3 mesiacov nebude znovu vyslaný na výkon stavebných prác do Nemecka, môže SOKA-BAU požiadať o preplatenie nespotrebovanej dovolenky. Aktuálnu žiadosť o preplatenie dovolenky nájdete na stránke SOKA-BAU https://www.soka-bau.de/europa/cz/pomoc-sluzby/publikace-ke-stazeni/

Pokiaľ sa zamestnanec zamestná v priebehu 3 mesiacov opäť v stavebníctve, SOKA-BAU žiadosť o preplatenie nespotrebovanej dovolenky neschváli, pretože sa zamestnancovi presúvajú dovolenkové dni do ďalšieho roka. Pokiaľ si ich ani v tomto roku nevyčerpá, môže požiadať SOKA BAU o odškodnenie za prepadnutú dovolenku. 

Príklad:

Nespotrebovaná dovolenka z roku 2017 prepadne k 31.12.2018. SOKA-BAU však  zamestnancom vyplatí odškodnenie za prepadnutú dovolenku na základe žiadosti v termíne  01.01.2019-31.12.2019. 

Aktuality