Kedy a akou formou je vyplácaná mzda?

Mzda je podľa pracovnej zmluvy splatná do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

Aktuality