Ak sa mi stane nejaký úraz, ošetria ma v Nemecku?

Ako živnostník zostávate naďalej poistený v domovskej krajine (Slovensko/Česko). Ošetriť sa však môžete nechať aj v Nemecku na základe európskeho zdravotného poistenia. V Nemecku budete ošetrený za rovnakých podmienok ako miestni občania, čo znamená, že ak sa za nejaké vyšetrenie v Nemecku dopláca, rovnakú sumu budete musieť za vyšetrenie zaplatiť aj Vy, ak predložíte európsky zdravotný preukaz.

Aktuality