Na čo je potrebný formulár A1?

Živnostníci sa preukazujú formulárom A1 príslušným orgánom (napr. colnici) na území Nemecka. Formulár A1 je potvrdenie, že fyzická osoba je sociálne a zdravotne poistená na Slovensku, resp. v Česku. Formulár A1 má štandardizovanú formu, a preto ho nie je potrebné prekladať do nemeckého jazyka. Sociálna poisťovňa na Slovensku môže vystaviť formulár A1 len takému živnostníkovi, ktorý vykonával živnosť min. 2 mesiace.  Sociálna poisťovňa vydáva formulár do 60 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť o vystavenie formulára A1 nájdete tu.

Aktuality