Kto zabezpečuje ubytovanie?

Ubytovanie Vám zabezpečujeme my. Náklady však znášate sami. Pri prevzatí týchto nákladov našou spoločnosťou dávate podpisom objednávky súhlas s ich započítaním voči svojim pohľadávkam.

Snažíme sa zabezpečovať ubytovanie do vzdialenosti max. 15 km od adresy stavby. Zväčša ide o byty s možnosťou vlastného varenia. Vzdialenosť ubytovania, jeho cena, vybavenie je prekonzultované so živnostníkom ešte pred jeho vycestovaním do Nemecka.

Aktuality