Musím si so sebou zobrať vlastné náradie?

Áno, každý živnostník uskutočňuje práce vo vlastnom mene, na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Z toho dôvodu je potrebné mať so sebou vlastné náradie i vlastné ochranné pracovné prostriedky.

Aktuality