Ako často sú vystavované faktúry?

Faktúry sú vystavované v dvojtýždennom cykle so splatnosťou spravidla 7, 10 alebo 14 dní. Úhrada faktúr v termíne splatnosti je možná len v tom prípade, že aj zadávateľ zákazky, pre ktorého práce vykonávate, uhradí faktúru vo svojom termíne splatnosti.

Naša spoločnosť ponúka živnostníkom, ktorí s nami spoluprácujú, aj fakturáciu. V tomto prípade nám zašlete za každý odpracovaný týždeň výkaz odpracovaných hodín/úkol a my v stanovenom termíne vystavíme vo vašom mene faktúru. 

Aktuality