Kedy vzniká živnostníkovi povinnosť zriadenia stálej prevádzkarne?

Každý prípad je nutné posúdiť jednotlivo. Všeobecne však platí, že stála prevádzkareň vzniká, ak v Nemecku vykonávate činnosti na jednej zákazke (prípadne viacerých zákazkách so spoločným menovateľom) po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

Aktuality